ACCESS

ADDRESS:FORECAST SHINJUKU AVENUE 6F,Shinjuku 2-5-12,Shinjuku-ku,Tokyo,Japan,160-0022

ACCSESS: 3minutes walk from C5 exit of Shinjuku- sanchome station of Toei-Shinjuku Line ,Tokyo Metro Fukutoshin Line and Marunouchi Line